Sinhronā tulkošana ir tulkošana, kad runātāja runa tiek tulkota no kabīnes ar pāris sekunžu novirzi.
 

Sinhronā tulkošana ir salīdzinoši jauns tulkošanas veids, ko datē ar Nirnbergas procesu pēc Otrā pasaules kara, lai gan tā tika jau praktizēta arī iepriekš. Nirnbergas process tika tulkots četrās valodās un no tā laika pats process ir saglabājies gandrīz nemainīgs (kabīnes, mikrofoni, austiņas, trīs tulki).

 
Sinhronā tulkošana savā ziņā ir nedabiska – no tulka tiek prasītas milzīgas koncentrēšanās spējas, jo cilvēks parasti neklausās un nerunā vienlaicīgi – pie šāda darba veida jāpierod un jāapgūst.
 
Tulks visbiežāk strādā kopā ar vēl vismaz vienu vai diviem kolēģiem skaņas necaurlaidīgā kabīnē. Runātājs sanāksmes telpā runā mikrofonā, tulkotājs dzird runātāja teikto austiņās un gandrīz vienlaicīgi veic tulkojumu mikrofonā. Pasākuma dalībnieki, esot sanāksmes telpā un izvēloties nepieciešamo kanālu, dzird tulkojumu izvēlētajā valodā. Ir iespējamas dažādas valodu vai valodu režīmu konfigurācijas.
 
Daudzvalodu konferencēs kabīnē sēdošie tulki tulko tikai dzimtajā valodā vai arī valodu pārī. Tā kā šāda tulkošana prasa lielu koncentrēšanos, tulki kabīnēs mainās reizi 10–30 minūtēs.
 

Sinhronās tulkošanas pamatā ir klausīšanās, saprašana, analīze un pārformulācija.
 

Labs sinhronās tulkošanas sniegums ir:

 • saturiski precīzas vēsts „pārlikums” mērķvalodā;
 • lojāls tulkojums, ņemot vērā saturu un tonalitāti;
 • mierīgs, nesatraukts, stabils runas plūdums;
 • tajā nav burtisku vārdu „pārcēlumu”;
 • tajā ir uzturēts kontakts ar runātāju un klausītāju;
 • tam raksturīga spontanitāte.

Nepieciešams mutiskais tulkojums vai konsultācija?
 

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

 

Nosūtīt pieprasījumu

Populārākās valodu kombinācijas, kurās visbiežāk nodrošinām sinhronās tulkošanas pakalpojumus:

latviešu–angļu–latviešu; igauņu–angļu–igauņu; lietuviešu–angļu–lietuviešu; krievu–angļu–krievu; zviedru–latviešu–zviedru, spāņu–latviešu–spāņu, itāļu–latviešu–itāļu, krievu– latviešu–krievu u. c.

Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)

  X
  SAZINĀTIES