Scroll Top

Sinhronā tulkošana

1

Sinhronā tulkošana

1

KAS IR SINHRONĀ TULKOŠANA?

Sinhronā tulkošana ir pats sarežģītākais tulkošanas veids. Tulkiem ir ļoti daudz jātrenējas un jāpilnveido savas zināšanas un prasmes, lai varētu pilnvērtīgi strādāt par sinhrono tulku. Sinhronajam tulkam vienlaikus ir jātiek galā ar vairākiem uzdevumiem – paralēli tulkošanai tulks jau prātā klausās un piemeklē tulkojumu runātāja nākamajam teikumam, tas prasa ļoti lielu garīgo un fizisko koncentrēšanos. To visu turklāt sarežģī tas apstāklis, ka valodas atšķiras daudzos un dažādos veidos. Papildus tādām atšķirībām kā leksika un sintakse, valodas atšķiras arī atkarībā no tā, kā tajās tiek strukturēta informācija, piemēram, tulkojot teikumu no krievu valodas latviešu valodā, nereti vārdi teikumā ir jātulko no beigām uz sākumu.

Tulkiem, kuri ikdienā veic sinhrono tulkošanu, ir regulāri visa mūža garumā jāpilnveido savas valodas un tulkošanas prasmes. Mūsdienās starptautisko pasākumu skaits dažādās pasaules daļās rada lielu pieprasījumu pēc sinhronajiem tulkiem. Viņu prasmju izmantošana ir viena no labākajām metodēm, kā nodot savu vēstījumu daudzvalodu auditorijai. Ar pieredzējuša sinhronā tulka palīdzību uzņēmumu īpašnieki var slēgt darījumus, izmantojot tulka izcilās valodas zināšanas biznesa prezentācijas laikā. Ir pat iespējams nodrošināt sava biznesa panākumus, izmantojot sinhrono tulku kā daļu no sava stratēģiskā biznesa plāna. Sinhronā tulkošana ir saziņas process pāri valodas un kultūras barjerām. Augsti apmācīti profesionāli tulki spēj klausīties vienā valodā un vienlaikus runāt citā, nododot ne tikai vārdus, bet arī valodas nianses, piemēram, emocijas un idiomas, kā arī tulkojamā ziņojuma kopējo būtību. Šī tulkošanas joma prasa tulkus, kuriem ir augsta līmeņa izglītība un pieredze šo metožu izmantošanā, kā arī prasmes izmantot specializētu aprīkojumu.

POPULĀRĀKĀS VALODU KOMBINĀCIJAS, KURĀS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM SINHRONĀS TULKOŠANAS PAKALPOJUMUS:

latviešu–angļu–latviešu; igauņu–angļu–igauņu; lietuviešu–angļu–lietuviešu; krievu–angļu–krievu; zviedru–latviešu–zviedru; spāņu–latviešu–spāņu; itāļu–latviešu–itāļu; krievu–latviešu–krievu; latviešu–ukraiņu–latviešu; latviešu–dāņu–latviešu; latviešu–vācu–latviešu; angļu–krievu–angļu. c.

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Nepieciešams mutiskais tulkojums vai konsultācija? Sazinieties ar mums!

CIK SAREŽĢĪTA IR SINHRONĀ TULKOŠANA?

No visa plašā valodu pakalpojumu klāsta sinhronā tulkošana no tulka prasa vislielāko atdevi. Tulkam ir jābūt ar izcilām valodu zināšanām un brīvi jāpārvalda vismaz divas valodas, vēlams trīs. Turklāt viņam jābūt fiziski un emocionāli noturīgam. It īpaši, ja sanāksme vai konference ir gara un tajā piedalās daudzi runātāji. Būt sinhronajam tulkam nozīmē pareizi interpretēt teikto, vienlaikus ievērojot mērķa valodā esošās valodas nianses. Pati tulkošanas vide jau var radīt stresu. Ir jāstrādā pārī ar otru sinhrono tulku. Neviens no tulkiem nevar izmantot vārdnīcu, lai meklētu nepazīstamas frāzes vai terminus, nereti paši runātāji runā ļoti ātri un neskaidri, tulkiem netiek dots laiks iepazīties ar prezentācijām, tādēļ tas viss ir pietiekams iemesls, kādēļ sinhronie tulki nereti strādā pastiprinātas spriedzes apstākļos un ātri profesionāli izdeg. Tulkam ir jābūt pilnībā pārliecinātam par savām runas prasmēm. Tāpat sinhronā tulka darbs prasa, lai tulks būtu arī prasmīgs improvizācijā.

KĀ NOTIEK SINHRONĀ TULKOŠANA?

Sinhronajā tulkošanā tulks runātāja teikto tulko ar aptuveni 30 sekunžu laika nobīdi. Kamēr pasākuma runātājs visbiežāk atrodas uz skatuves publikas priekšām, tulki atrodas skaņu necaurlaidīgā kabīnē, bet sanāksmes vai konferences dalībnieki klausās tulkojumu, izmantojot austiņas. Tā kā sinhronā tulkošana ir fiziski un emocionāli ļoti intensīvs darbs, tad parasti vienlaicīgi strādā vismaz divi sinhronie tulki, kas viens otru nomaina ik pēc aptuveni 20−30 minūtēm. Tāpat sinhronajiem tulkiem ir jāprot lietot sinhronās tulkošanas aprīkojumu.

SINHRONĀS TULKOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS

Palīdz taupīt pasākumam atvēlēto laiku. Sinhronajā tulkošanā pats tulkošanas process notiek reālajā laikā. Atšķirībā no secīgās tulkošanas, runātājs neapstājas un negaida, kamēr tulks iztulkos pateikto runas daļu. Runātājs var brīvi turpināt runāt, kamēr tulks veic runas tulkošanu no tulku kabīnes.

Sinhronās tulkošanas forma runātājam palīdz fokusēties uz auditoriju un savu runu, nepārtraucot savu runu pēc katra teikuma.

Sinhronā tulkošana ļauj izvairīties no laikietilpīga uzdevuma tulkot dokumentus un runātāju runas valodās, kurās runā visi pasākuma dalībnieki, jo īpaši, ja tas ir augsta līmeņa starptautisks pasākums, kurā piedalās klausītāji no visas Eiropas vai pasaules. Runu ir iespējams vienlaikus tulkot tik valodās, cik vien tas ir nepieciešams. Dalībnieki izvēlas sev vēlamo valodu, mainot austiņu kanālu.

SINHRONĀS TULKOŠANAS VEIDI

Sinhronā tulkošana parasti ir divu veidu – čukstus tulkošana un tulkošana no tulku kabīnes.

Čukstus tulkojumā sinhronais tulks stāv vai sēž kopā ar personu/-ām un pasākuma runātāja teikto tulko pa tiešo pie auss. Mutiskā tulkošana čukstus ir pareizā izvēle, ja pasākumā piedalās tikai daži cilvēki, kuriem ir nepieciešams tulka pakalpojums, un viņi sēž vai stāv cieši blakus. Tā labi darbojas nelielās grupās vai divpusējās sanāksmēs, kurās dalībnieki nerunā vienā valodā. Tas ietaupa vairāk laika nekā secīgā tulkošana.

Ir reizes, kad skaņas skaidrībai var izmantot arī austiņas. Šajā gadījumā tulki un klausītāji izmanto pārnēsājamo sinhronās tulkošanas aprīkojumu. Tas ietver pārnēsājamos raidītājus ar mikrofoniem un uztvērējus ar austiņām. Šāds aprīkojums ir piemērots gadījumiem, ja pasākuma dalībniekiem ir jāpārvietojas, piemēram, rūpnīcas apmeklējumu vai muzeju ekskursiju laikā.

Lielām konferencēm un pasākumiem ir nepieciešama sinhronās tulkošanas kabīne. Tas nodrošina tulkiem pilnīgu izolētību un klusumu tulkošanas sesijas laikā. Tāpēc kabīnēm ir jābūt skaņu izolētām un pietiekami lielām, lai tajās ietilptu galds, kā arī būtu ērti strādāt diviem vai vairākiem tulkiem.

SINHRONĀS TULKOŠANAS VĒSTURE

Sinhronā tulkošana ir arī viens no jaunākajiem tulkošanas veidiem, kas parādījās tikai pagājušā gadsimta 20. gados. Sinhronās tulkošanas izgudrojuma autors ir amerikāņu uzņēmējs Edvards Filens. Agrākās sinhronās tulkošanas iekārtas − mikrofonus, austiņas un komutācijas iekārtas, ražoja uzņēmums IBM. PSRS sinhronā tulkošana pirmo reizi tika izmantota 1928. gadā 6. Kominternes kongresā. ASV prezidenta Eizenhauera tulks Leons Dosterts bija pionieris sinhronās tulkošanas tehnoloģijas attīstībā. 1946. gadā viņš organizēja tehnikas demonstrāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas sanāksmē. Šī jaunā pieeja kļuva plaši populāra tās efektivitātes dēļ. Vēlāk visas Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrvienības pārgāja no secīgās tulkošanas uz sinhrono tulkošanu. Drošības padome ir vienīgā Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrvienība, kurā tiek izmantota gan secīgā, gan sinhronā tulkošana. Šodien Skrivanek ir viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas sinhronās tulkošanas pakalpojuma sniedzējiem, kur ikdienā nodrošinām tulkojumus uz un no angļu, franču, spāņu, krievu, arābu un ķīniešu valodu. Patiesi īstā vajadzība pēc sinhronās tulkošanas kļuva acīmredzama Nirnbergas tiesas procesa laikā 1945.–1946. gadā, kad vienlaicīgi tika izmantota angļu, franču, krievu un vācu valoda. Šajā procesā franču izcelsmes amerikāņu valodu zinātnieks Leons Dosterts, tolaik ģenerāļa Eizenhauera tulks, bija atbildīgs par noturīgu jauninājumu ieviešanu mutiskajā tulkošanā, proti, Nirnbergas tiesas procesā izmantoto tā dēvēto austiņu metodi, ko joprojām izmanto visās augsta līmeņa starptautiskās sanāksmēs un starptautiskās institūcijās, piemēram, Eiropas Padomē, Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā. Nirnbergas process ir svarīgs sinhronās tulkošanas vēsturē, jo šī bija pirmā reize, kad to veiksmīgi izmantoja tik nopietna pasākuma tulkošanā. Nirnbergas tiesas procesa laikā visas interpretācijas un tulkojumus pārraudzīja pulkvedis Leons Dosterts. Katrā no četrām pārstāvētajām valodām bija sešu tulku, divpadsmit tulkotāju un deviņu stenogrāfu komanda, kas visi strādāja kopā kā viena komanda, lai nodrošinātu precīzu tiesas procesa interpretāciju un tulkošanu. Tika izmantota tulkošanas metode, kad tulks sēdēja tieši blakus apsūdzētajai personai, kas tika tiesāta, lai varētu tulkot visu, kas tika teikts tiesas procesā. Tulki tika sadalīti vairākās komandās. Kamēr viena komanda tulkoja 45 minūtes, otra komanda sēdēja blakus telpā un klausījās procesu, lai būtu informēta par notiekošo procesu un sagatavojušies savai tulkošanas kārtai. Toreiz sinhronā tulkošana bija pavisam jauns tulkošanas veids, un netika piedāvāti nekādi kursi vai apmācības, lai izglītotu tulkus par tulkošanas specifiku, kas viņus sagaida starptautiskas tiesas procesā. Neskatoties uz pieredzes trūkumu sinhronās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanā, tika nodrošināti precīzi un profesionāli tulkošanas pakalpojumi Nirnbergas prāvas laikā. Šī bija pirmā veiksmīgā sinhronās tulkošanas pieredze pasaules mēroga notikumā.

SINHRONĀS TULKOŠANAS TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA UN IEKĀRTU IZGUDROŠANA

Sinhronās tulkošanas iekārtas tiek izmantotas tikai aptuveni 80 gadus, proti, 20. gadsimta 20. un 30. gados amerikāņu uzņēmējs Edvards Filens un britu inženieris Alans Gordons Finlejs izstrādāja sistēmu, kas palīdz sinhronās tulkošanas procesā. Viņi izmantoja telefona aprīkojumu savam sākotnējam dizainam, un vēlāk viņu metode kļuva pazīstama kā telefoniskā tulkošana. Šī ierīce bija paredzēta pievienošanai tālruņa raidītājam, lai samazinātu troksni un palielinātu privātumu. Ideja bija revolucionāra, taču tai bija nepieciešama turpmāka attīstība, un tā lika IBM dibinātājam Tomasam Vatsonam iesaistīties sinhronās tulkošanas iekārtu izstrādē. Līdz 1926. gadam iekārtas patents tika piešķirts IBM, un to sauca par IBM Hushaphone Filene-Findlay System. Sinhronās tulkošanas tehnoloģija bija radīta, taču bija kāds trūkstošais elements, kas ļautu izmantot jauno tehnoloģiju profesionālā vidē, un tad radās ideja par skaņas izolācijas kabīni. Skaņas necaurlaidīgā kabīne tika izgatavota no stikla. Šīs kabīnes nebija pilnībā skaņas necaurlaidīgas, un tikai gandrīz divas desmitgades vēlāk parādījās pilnībā skaņu necaurlaidīgas kabīnes. Tās tika uzstādītas Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā, ļaujot tulkiem runāt normālā skaļumā, nebaidoties, ka viņi traucē pasākuma dalībniekus.

Sinhronā pasākumu tulkošana, Skrivanek
Sinhronā mutiskā tulkošana, Skrivanek

LABS SINHRONĀS TULKOŠANAS SNIEGUMS IR:

  • saturiski precīzas vēsts „pārlikums” mērķvalodā;
  • lojāls tulkojums, ņemot vērā saturu un tonalitāti;
  • mierīgs, nesatraukts, stabils runas plūdums;
  • tajā nav burtisku vārdu „pārcēlumu”;
  • tajā ir uzturēts kontakts ar runātāju un klausītāju;
  • tam raksturīga spontanitāte.
Sinhronās tulkošanas pamatā ir klausīšanās, saprašana, analīze un pārformulācija.

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2022. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti