Scroll Top

GRIEĶU ALFABĒTS

Grieķu alfabētā ir 24 burti un tas tiek lietots grieķu valodas pierakstīšanai jau kopš 8. gadsimta p. m. ē. Grieķu alfabēts ir radies uz feniķiešu alfabēta pamata, taču, atšķirībā no feniķiešu alfabēta, grieķu alfabētā ar burtiem tika apzīmēti ne tikai līdzskaņi, bet arī patskaņi. Grieķu alfabēta burti tika lietoti arī skaitļu apzīmēšanai. Arhaiskajā un agrīnajā klasiskajā laikmetā grieķu alfabēts pastāvēja daudzos vietējos variantos, bet līdz 4. gadsimta beigām p. m. ē. Eiklīda alfabēts ar 24 burtiem tika sakārtots no alfa līdz omega un kļuva par grieķu alfabēta standartu, un tieši šī versija joprojām tiek izmantota grieķu valodas pierakstīšanai.

Grieķu alfabēta vēsture, Skrivanek
Grieķu alfabēts, Skrivanek

GRIEĶU ALFABĒTA BURTI

Alfa (α) alfa daļiņu attēlošanai fizikā. Tam ir daudz citu pielietojumu zinātnē un inženierzinātnēs, tostarp absorbcijas koeficienta, leņķu, leņķiskā paātrinājuma, pretestības temperatūras koeficienta, termiskās izplešanās koeficienta, spožākās zvaigznes u. c. lielumu apzīmēšanai.

Beta (β) – fizikā mazo burtu lieto, lai apzīmētu beta daļiņu vai beta staru. To izmanto arī, lai apzīmētu leņķus, kopējā emitētāja strāvas pastiprinājuma koeficientu, plūsmas blīvumu, fāzes konstanti un viļņa garuma konstanti, kā arī kļūdaini negatīvo rādītāju statistikā, ekliptisko platumu astronomijā, beta smadzeņu vilni smadzeņu vai kognitīvajās zinātnēs u. c.

Gamma (γ) Gamma starojums, šis ir viens no visizplatītākajiem mazā burta pielietojumiem, vēl tiek apzīmēti tādi lielumi kā trešais leņķis trīsstūrī, siltumietilpības koeficients termodinamikā u. c. Ar lielo burtu apzīmē vairākus lielumus, piemēram – pārraides un telekomunikāciju līnijas atstarošanas vilni u. c.

Delta (Δ) – lielais burts, ko izmanto daudzās inženierzinātņu jomās un fizikā, parasti apzīmē atšķirību starp jebkāda veida mērījumiem. Mazais burts var apzīmēt divas dažādas matemātiskas funkcijas – Diraka un Kronekera funkcijas. To izmanto arī leņķu apzīmēšanai, slāpēšanas koeficientam (samazinājuma konstantei), samazinājumam, pieaugumam un sekundārās emisijas attiecībai.

Epsilons (ε) – nejauša kļūda regresijas zinātnē, tukša virkne datorzinātnē, elektromagnētiskā caurlaidība, elastības apzīmējums ekonomikā, Zemes aksiālais slīpums astronomijā u. c. lielumi.

Zeta (ζ) – To izmanto matemātikas un fizikas lietojumprogrammās, lai apzīmētu koeficientus, koordinātas un pretestību. Tas ir arī amortizācijas koeficienta apzīmējums, kā arī apzīmē vairākas zeta funkcijas matemātikā.

Eta (η) – mazo burtu daudz pielieto fizikas un astronomijas lielumu apzīmēšanai, piemēram, konformālā laika attēlošana kosmoloģijā, dielektriskā jutība, efektivitāte, histerēze u. c.

Teta (θ) – parasti izmanto trigonometrijā. To izmanto, lai attēlotu griešanās leņķi, leņķus, leņķiskās fāzes nobīdi, pretestību, potenciālo temperatūru termodinamikā u.c.

Lota (Ι) – lielais burts tiek izmantots kā identitātes matrica. Mazo burtu izmanto samērā reti.

Kappa (κ) – Einšteina gravitācijas konstante tiek apzīmēta ar mazo burtu, un kosmoloģijā visuma izliekumu apzīmē ar mazo kappu. Tas arī apzīmē savienojuma koeficientu un jutību.

Lambda (λ) – viens no pazīstamākajiem un visbiežāk lietotajiem grieķu alfabēta burtiem. Lambda bieži tiek izmantota kā viļņa garuma simbols gan zinātnē, gan inženierzinātnēs, kā arī īpašvērtības apzīmējums lineārajā algebrā.

Mu (μ) – tiek apzīmēti dažādi lielumi fizikā un inženierzinātnēs. Parasti mazo burtu izmanto kā prefiksu “mikro” mērvienībai. Vēl ar mazo burtu apzīmē tādas vienības kā ķīmisko potenciālu termodinamikā, iedzīvotāju vidējie rādītāji statistikā, dinamisko viskozitāti fizikā u. c.

Nu (ν) – konstrukciju un mašīnbūves pasaulē mazais burts identificē Puasona koeficientu, kas ir attiecība, cik daudz materiāla platums samazinās un garums palielinās, kad tas ir izstiepts.

Xi (ξ) – grieķu burts, kurš ir inženiertehniskās dinamikas varonis – mazais Xi. Tā vietā, lai rakstītu pilnu amortizācijas attiecību, to var vienkāršot, izmantojot šo mazo burtu. Tas palīdz, ja jums ir patiešām garš vienādojums. To lieto arī, lai apzīmētu izejas koeficientu.

Omikrons (ο) – Šim grieķu burtam ir vairāk astronomisku pielietojumu, jo tas attēlo piecpadsmito zvaigzni zvaigznāju grupā. Mūsdienās arī SARS-CoV-2 Omicron variants, vīrusa variants, kas izraisa COVID19.

Pi (π) – Iespējams, ikoniskākais un pazīstamākais grieķu burts, kas apzīmē skaitli Pi vai 3,14159… un tā tālāk. Pi parasti izmanto ģeometrijā, jo tā ir apļa apkārtmēra un diametra attiecība. Neatkarīgi no apļa lieluma apkārtmēra un diametra attiecība vienmēr ir vienāda ar Pi.

Ro (ρ) – lieto, lai apzīmētu blīvumu un atstarošanas koeficientu, pretestību un lādiņa virsmas blīvumu.

Sigma (σ) – Ja ir viens grieķu burts, kas raksturotu inženieru dzīvi, tas būtu mazais burts sigma; tas apzīmē tik daudz lielumu – nesošo spriegumu, termisko spriegumu, elastīgo spriegumu, un citus sprieguma veidus, par kuriem inženieri var domāt, parasti apzīmē kā sigma. Tomēr lielais burts sigma ir vispopulārākais – tas apzīmē jebkuru vērtību “summu”.

Tau (τ) – parasti izmanto, lai apzīmētu noteiktu sprieguma veidu, ko sauc par bīdes spriegumu, kā arī izplatīšanās konstanti, Tomsona koeficientu, laika konstanti, laika fāzes nobīdi un pārraides koeficientu.

Upsilons (Y) – lielie burti bieži tiek lietoti astrofizikā un apzīmē masas un gaismas attiecību.

Phi (φ) – strādājot ar apļveida objektiem, piemēram, caurulēm, Phi parasti izmanto, lai apzīmētu tā diametru, un to lieto arī, lai apzīmētu leņķus, veiktspējas koeficientu, kontakta potenciālu, magnētisko plūsmu, fāzes leņķi, fāzes nobīdi un starojuma plūsmu.

Chi (χ) – mazo burtu parasti izmanto struktūras analīzē, lai attēlotu izliekuma slodžu samazinājuma koeficientu.

Psi (ψ) – bieži izmanto fizikā, lai apzīmētu viļņu funkcijas kvantu mehānikā, un to pat izmanto, lai attēlotu planētu Neptūns!

Omega (ω) – elektriskās pretestības mērvienība, blīvuma parametrs kosmoloģijā un vēl bezgalīgi daudz lielumu dažādās zinātnēs.

Viss par un ap grieķu alfabētu, Skrivanek
Grieķu alfabēta burti, Skivanek

GRIEĶU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek tulku un tulkotāju komanda strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu grieķu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, ja nepieciešams tiek veikta redaktūra un terminoloģijas pārbaude. Nodrošinām visa veida mutiskās tulkošanas pakalpojumus uz un no grieķu valodas.

GRIEĶU VALODAS KURSI

Piedāvājam grieķu valodas mācības uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, kā arī individuālos grieķu valodas kursus privātpersonām. Nodarbību laiks un intensitāte pēc Jūsu izvēles! Nodarbības nodrošinām klātienē vai tiešsaistē. Īpašais piedāvājums – apmeklējiet individuālos grieķu valodas kursus divatā, maksājot tikai par viena studenta mācībām!