Tulkojumi un citi valodu risinājumi
grieķu valodā

1

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM NO/UZ GRIEĶU VALODU:

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS? MEKLĒJIET VALODU RISINĀJUMU? NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

VALODU KOMBINĀCIJAS:

angļu-grieķu; grieķu-angļu; latviešu–grieķu; grieķu–latviešu; igauņu–grieķu; grieķu–igauņu; lietuviešu–grieķu; grieķu–lietuviešu; krievu–grieķu; grieķu–krievu; poļu–grieķu; grieķu–poļu; ukraiņu–grieķu; grieķu–ukraiņu; čehu–grieķu; grieķu–čehu; vācu–grieķu; grieķu–vācu; spāņu–grieķu; grieķu–spāņu; franču–grieķu; grieķu–franču; itāļu–grieķu; grieķu–itāļu; dāņu–grieķu; grieķu–dāņu; zviedru–grieķu; grieķu–zviedru; norvēģu–grieķu; grieķu–norvēģu; somu–grieķu; grieķu–somu u. c.

GRIEĶU VALODA FAKTOS

Grieķu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei, un to mēdz dēvēt par pirmo Eiropas civilizācijas valodu. Mūsdienās pasaulē dzīvo ap 15 miljoniem šīs valodas runātāju. Tai ir valsts valodas statuss Kiprā un Grieķijā, bet to lieto arī Albānijā, Apvienotajā Karalistē, Armēnijā, ASV, Bulgārijā, Dienvidāfrikā, Ēģiptē, Francijā, Gruzijā, Itālijā, Jordānijā, Kazahstānā, Kiprā, Krievijā, Maķedonijā, Rumānijā, Spānijā un Ukrainā.

Grieķu valoda vēsturiski iedalāma vairākos attīstības periodos: sengrieķu valoda, mikēniešu valoda, antīkā grieķu valoda, koinē valoda, viduslaiku un modernā grieķu valoda.

Jau no sengrieķu valodas posma saglabājušās pirmās rakstu liecības – uzraksti uz māla plāksnītēm, kas ir tikai daļēji atšifrēti. Nozīmīgākie šī perioda literatūras pieminekļi ir Homēra eposi, kas tapuši aptuveni 9.–8. gadu simtenī pirms mūsu ēras, piemēram, „Iliāda” un „Odiseja”.

Mikēniešu valodas posms attiecas uz Mikēnu civilizācijas periodu, ir saglabājušās dažas rakstu liecības no 14.–15. gadsimta pirms mūsu ēras.

Antīkajā grieķu valodā runāja Senajā Grieķijā.

Saplūstot antīkās grieķu valodas dialektiem, radās tā sauktā koinē („kopīgā”) valoda – pirmā valoda, kas apvienoja antīko pasauli un kļuva par lingua franca no Vidusjūras austrumu piekrastes līdz pat Tālajiem Austrumiem. Sākotnēji šī lingua franca skāra Aleksandra Lielā iekarotās teritorijas, un pēc hellēņu kolonizācijas tajā runāja no Ēģiptes līdz pat Indijai.

Pēc Senās Grieķijas norieta koinē valodā runāja arī liels skaits Romas un Bizantijas impērijas pavalstnieku.

Aptuveni 7. gadsimtā radās grieķu fonemātiskā jeb skaņu atveidojošā rakstība, un tās saknes meklējamas feniķiešu rakstībā. Sākotnēji grieķu alfabēta burtus lietoja arī skaitļu apzīmēšanai.

Sarunvaloda Grieķijā attīstījās straujāk nekā rakstu valoda – laikā, kad sarunvalodā jau lietoja antīko grieķu valodu, rakstos vēl ilgi izmantoja sengrieķu valodu.

Modernās grieķu valodas posms sākās aptuveni 14. gadsimtā un turpinās līdz pat mūsdienām. Šai valodai izšķir divus paveidus: ir sarunvalodas jeb „demotikas” valodas variants un pilsētas jeb „katarevusu” variants. „Katarevusu” valodu lieto oficiālajās iestādēs, un tā zināmā mērā līdzinās koinē valodai.

Modernā valoda būtiski atšķiras no sengrieķu valodas, mūsdienu valodas zinātājs sengrieķu rakstus nevar saprast.

Sengrieķu valoda ievērojama ar to, ka tā ir pamatā lielākajai daļai internacionālismu. Atveidojot grieķu valodas personvārdus latviešu valodā, jāņem vērā likums, kas nosaka: ja latviešu valodā ir atbilstoša galotne personvārdam, tad tā arī jālieto. Piemēram, grieķu personvārdu Mikis tieši tā atveido latviski.

Valodas kods: ISO 639-1: el

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2020. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

NOZARES, KURĀS VISBIEŽĀK VEIKTI TULKOJUMI GRIEĶU VALODĀ:

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

Noskaidro cenu vai uzdod jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


  X
  Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

   (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


   X
   SAZINĀTIES