Tulkojumi un citi valodu risinājumi
grieķu valodā

1

Meklējiet valodu risinājumus grieķu valodā? Sazinieties ar mums!

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)

  Kvalitātes un konfidencionalitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

  Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

  99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

  Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

  Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

  Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

  RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO GRIEĶU VALODAS:

  GRIEĶU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

  angļu-grieķu; grieķu-angļu; latviešu–grieķu; grieķu–latviešu; igauņu–grieķu; grieķu–igauņu; lietuviešu–grieķu; grieķu–lietuviešu; krievu–grieķu; grieķu–krievu; poļu–grieķu; grieķu–poļu; ukraiņu–grieķu; grieķu–ukraiņu; čehu–grieķu; grieķu–čehu; vācu–grieķu; grieķu–vācu; spāņu–grieķu; grieķu–spāņu; franču–grieķu; grieķu–franču; itāļu–grieķu; grieķu–itāļu; dāņu–grieķu; grieķu–dāņu; zviedru–grieķu; grieķu–zviedru; norvēģu–grieķu; grieķu–norvēģu; somu–grieķu; grieķu–somu u. c.

  GRIEĶU VALODA FAKTOS

  Grieķu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei, un to mēdz dēvēt par pirmo Eiropas civilizācijas valodu. Mūsdienās pasaulē dzīvo ap 15 miljoniem šīs valodas runātāju. Tai ir valsts valodas statuss Kiprā un Grieķijā, bet to lieto arī Albānijā, Apvienotajā Karalistē, Armēnijā, ASV, Bulgārijā, Dienvidāfrikā, Ēģiptē, Francijā, Gruzijā, Itālijā, Jordānijā, Kazahstānā, Kiprā, Krievijā, Maķedonijā, Rumānijā, Spānijā un Ukrainā.

  Grieķu valoda vēsturiski iedalāma vairākos attīstības periodos: sengrieķu valoda, mikēniešu valoda, antīkā grieķu valoda, koinē valoda, viduslaiku un modernā grieķu valoda.

  Jau no sengrieķu valodas posma saglabājušās pirmās rakstu liecības – uzraksti uz māla plāksnītēm, kas ir tikai daļēji atšifrēti. Nozīmīgākie šī perioda literatūras pieminekļi ir Homēra eposi, kas tapuši aptuveni 9.–8. gadu simtenī pirms mūsu ēras, piemēram, „Iliāda” un „Odiseja”.

  Mikēniešu valodas posms attiecas uz Mikēnu civilizācijas periodu, ir saglabājušās dažas rakstu liecības no 14.–15. gadsimta pirms mūsu ēras.

  Antīkajā grieķu valodā runāja Senajā Grieķijā.

  Saplūstot antīkās grieķu valodas dialektiem, radās tā sauktā koinē („kopīgā”) valoda – pirmā valoda, kas apvienoja antīko pasauli un kļuva par lingua franca no Vidusjūras austrumu piekrastes līdz pat Tālajiem Austrumiem. Sākotnēji šī lingua franca skāra Aleksandra Lielā iekarotās teritorijas, un pēc hellēņu kolonizācijas tajā runāja no Ēģiptes līdz pat Indijai.

  Pēc Senās Grieķijas norieta koinē valodā runāja arī liels skaits Romas un Bizantijas impērijas pavalstnieku.

  Aptuveni 7. gadsimtā radās grieķu fonemātiskā jeb skaņu atveidojošā rakstība, un tās saknes meklējamas feniķiešu rakstībā. Sākotnēji grieķu alfabēta burtus lietoja arī skaitļu apzīmēšanai.

  Sarunvaloda Grieķijā attīstījās straujāk nekā rakstu valoda – laikā, kad sarunvalodā jau lietoja antīko grieķu valodu, rakstos vēl ilgi izmantoja sengrieķu valodu.

  Modernās grieķu valodas posms sākās aptuveni 14. gadsimtā un turpinās līdz pat mūsdienām. Šai valodai izšķir divus paveidus: ir sarunvalodas jeb „demotikas” valodas variants un pilsētas jeb „katarevusu” variants. „Katarevusu” valodu lieto oficiālajās iestādēs, un tā zināmā mērā līdzinās koinē valodai.

  Modernā valoda būtiski atšķiras no sengrieķu valodas, mūsdienu valodas zinātājs sengrieķu rakstus nevar saprast.

  Sengrieķu valoda ievērojama ar to, ka tā ir pamatā lielākajai daļai internacionālismu. Atveidojot grieķu valodas personvārdus latviešu valodā, jāņem vērā likums, kas nosaka: ja latviešu valodā ir atbilstoša galotne personvārdam, tad tā arī jālieto. Piemēram, grieķu personvārdu Mikis tieši tā atveido latviski.

  Valodas kods: ISO 639-1: el

  [sc name=”grieku”]