17987
17994
18001
19133
 
 
 

Vai ēdīsim humosu vai humusu?

Latviešu valodā pastāv gan vārds „humoss”, gan „humuss”, tikai tiem ir atšķirīga nozīme. Humuss ir augsnes organiskā daļa, kas veidojas, sadaloties augu un dzīvnieku atliekām. Sevišķi iecienīts ir biohumuss – mēslojums, kuru iegūst, izmantojot sliekas. Vārds cēlies no latīņu vārda „humus” ar nozīmi ‘zeme, augsne’. Vārds „humuss” latviešu valodā pazīstams jau vismaz kopš 19. gadsimta beigām, un tas fiksēts arī vēlākajās vispārlietojamās leksikas, kā arī terminu vārdnīcās. Savukārt „humoss” ir jaunāks vārds, kas attiecināms uz pārtiku: tas ir biezenis no turku zirņiem jeb aunazirņiem, sezama pastas un garšvielām. Vārds cēlies no arābu vārda „hummus”, kas nozīmē humosa galveno sastāvdaļu – aunazirņus jeb turku zirņus. Ir ieteicams šķirt jēdzienus: lauksaimniecībā lietojamo humusu un pārtikā izmantojamo humosu.

Tātad mielosimies ar humosu.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786