Konferenču tulkošana

1

Konferences tulkošana ir saistīta tikai un vienīgi ar mutvārdu komunikāciju: dabiski un tekoši pārtulkojot runātāja teikto no vienas valodas citā, pielāgojot tulkojumu un nododot runātāja intonāciju un pārliecību citai personai.

Starptautiskas konferences apmeklē cilvēki no dažādām kultūrām ar atšķirīgu valodu zināšanu līmeni un runā dažādās valodās. Tulkotāja darbs ir padarīt cilvēku saziņu iespējamu, nevis tulkojot katru vārdu, ko viņi pasaka, bet gan pārtulkojot to izteiktās idejas.

JOMAS, KURĀS VISBIEŽĀK NODROŠINĀTI KONFERENČU TULKOJUMI:

nodokļi un “ēnu” ekonomika; ES politika un pārrobežu sadarbība; būvniecībafinanses un banku darbība; informācijas tehnoloģijas; jurisprudence; lauksaimniecība; medicīna, farmācija, klīniskie pētījumi; nekustamie īpašumi; telekomunikācijas u. c.

PIEDĀVĀJAM ŠĀDAS IESPĒJAS:

  • profesionāli sinhronie tulki ar atbilstošām valodu zināšanām, kuri strādā uz maiņām pa 30 minūtēm katrs;
  • aprīkojums, t. i., tulkošanas kabīnes, austiņas, raidītājus un tehniskais atbalsts;
  • palīdzība un konsultācijas katrā pasākuma organizēšanas posmā: tulkošanā, konferenču materiālu un ielūgumu maketēšanā (DTP) un drukā; konferenču iekārtu uzstādīšanā; viesnīcu rezervēšanā un viesu izmitināšanā; ēdināšanā, banketos; ekskursijās pa pilsētu utt.;
  • profesionālas konsultācijas par konferenču, simpoziju, kongresu un mācību organizēšanu.

VALODU PĀRI, KUROS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM TULKOJUMUS KONFERENCĒS:

latviešu–angļu–latviešu; igauņu–angļu–igauņu; lietuviešu–angļu–lietuviešu; krievu–angļu–krievu; zviedru–latviešu–zviedru, spāņu–latviešu–spāņu, itāļu–latviešu–itāļu, krievu– latviešu–krievu u. c.

NEPIECIEŠAMS MUTISKAIS TULKOJUMS
VAI KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Liepājas Universitātes logo
Liepājas Universitāte
Dace Markus, Rektore

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, līguma izpildē tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus jebkurā diennakts laikā, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Liepājas Sabiedriskais transports
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”
Uldis Zupa, Direktors

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2021. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti