Scroll Top

KAS IR INSTRUMENTĀLIS?

Instrumentālis (latīņu: casus instrumentalis) ir viens no valodu gramatiskajiem locījumiem, kas parasti parāda, ka vārds, uz ko tas attiecas, ir instruments, ar kuru teikuma priekšmets veic kaut ko.

INSTRUMENTĀLIS LATVIEŠU VALODĀ

Par instrumentāli latviešu valodā kā atsevišķu locījuma kategoriju un tā vietu mūsdienu latviešu valodas lietvārdu locīšanas paradigmā tiek ļoti daudz runāts. Šī diskusija nav aizsākusies šodien vai vakar, problēma ir bijusi aktuāla jau kopš 19. gadsimta. Instrumentālis kā stabils locījums lietvārdu aprakstos atzīts tikai kopš 20. gadsimta sākuma. Instrumentālis atbild uz jautājumu – ar ko? Instrumentālis abos skaitļos ir zaudējis savu atšķirīgo gramatisko pazīmi – galotni, kas nozīmē to, ka vienskaitlī instrumentāļa forma sakrīt ar akuzatīvu, bet daudzskaitlī ar datīvu. Tomēr vairākās izloksnēs instrumentālis tiek izrunāts ar atšķirīgu gala zilbes intonāciju – instrumentālim ir raksturīga lauztā intonācija, bet akuzatīvam un datīvam – krītošā. Der atcerēties, ka līdz mūsdienām latviešu valodā ir saglabājušās arī dažas arhaiskas formas, kas nesakrīt ar citiem locījumiem, piemēram, vietniekvārdi manim, sevim, tevim un arī tādi apstākļa vārdi kā vietumis, retumis, vienis prātis. Lai gan instrumentālis tiek saistīts ar prievārdu “ar”, reizēm tas tiek lietots arī bez tā – ar ziediem rotāts tulkošanas birojs vai ziediem rotāts tulkošanas birojs, tulks ar sirmu bārdu vai tulks sirmu bārdu. Mūsdienās latviešu valodā instrumentālis tomēr visbiežāk tiek lietots kopā ar prievārdu “ar”. Prievārds “ar” palīdz novērst vēsturiski izveidojušās homoformas ar akuzatīvu vienskaitlī un datīvu daudzskaitlī.

INSTRUMENTĀĻA NOZĪMES

  • Līdzekļa vai pavadoņa nozīme – tulkot tekstu ar vārdnīcu, vienoties ar tulkotāju par izpildes termiņu, slēgt sadarbības līgumu ar Skrivanek, mūsu tulks iet uz darbu ar sarkanu lietussargu.
  • Laika nozīme, apzīmē darbības sākumu – ar rītdienu franču valodas tulks Jānis dodas atvaļinājumā.
  • Mēra nozīme, proti, apzīmē daudzuma vienību, norādot uz mēru, svaru, skaitu. Lieto tikai daudzskaitlī un bez prievārda “ar” – krāt tulkotāja pieredzi gadiem.

INSTRUMENTĀLIS CITĀS VALODĀS

Instrumentāļa locījums plaši tiek lietots arī daudzās citās valodās – armēņu, serbu, horvātu, gruzīnu, slovēņu, poļu, krievu, turku, sanskritā un daudzās citās. Ir valodas, kurās instrumentāļa locījumu veido ar prievārdiem (by, with ─ angļu valodā), ar galotnēm – vācu, čehu, horvātu un citās valodās. Daudzās pasaules valodās tieši locījuma formu kategorijas ir tās, kas padara valodu par grūti apgūstamu.