Scroll Top

KAS IR AKUZATĪVS? AKUZATĪVA LOCĪJUMA PIEMĒRI LATVIEŠU VALODĀ.

Akuzatīvs ir vārda locījums, kas paskaidro teikuma priekšmetu vai personu. Latviešu valodā akuzatīvs piemīt vairākām vārdšķirām – lietvārdam, īpašības vārdam, vietniekvārdam, skaitļa vārdam. Akuzatīvs atbild uz jautājumu – ko?

Termins akuzatīvs cēlies no latīņu accusativus, kas savukārt veidojies no accuso (apsūdzēt, vainot) + galotne –ivus. Interesants ir akuzatīva locījuma nosaukums krievu valodā – винительный, kas cēlies no vārda вини́ть – apsūdzēt.

Akuzatīvs ir raksturīgs agrīnajām indoeiropiešu valodām, tostarp vairākām, kas pastāv arī mūsdienās – albāņu, armēņu, latīņu, sanskritam, grieķu, vācu, poļu, krievu un serbu valodai. Akuzatīva locījumu lieto arī baltu valodās, somu un ungāru valodā, visās turku valodās un arābu valodā. Latviešu valodā teikumā svarīgākie locījumi ir nominatīvs (teikuma priekšmets) un akuzatīvs (papildinātājs), kas arī veido minimālo locījumu klāstu. Nākamie svarīgie locījumi būs ģenitīvs (izsaka piederību), un datīvs (netiešais papildinātājs). Citi locījumi parasti ir saistīti ar dažādu darbības un priekšmetu attieksmju nianšu īstenošanos – instrumentālis, lokatīvs. Pieminot divus svarīgākos locījumus, vērts atcerēties, ka persiešu valodā tiek izmantoti tikai divi lietvārda locījumi un tie ir nominatīvs un akuzatīvs.

AKUZATĪVA NOZĪMES

Adverbiāls akuzatīvs:

  • objekta nozīme – tiešais objekts blakus darbības vārdam: tulkot tekstu, rediģēt tulkojumu, mācīties valodu;
  • laika nozīme – lasīt tulkojumu divas stundas, strādāt visu nakti;
  • vietas (virziena) nozīme – iet uz Skrivanek biroju.

Adnomināls akuzatīvs – gadu ilgs pārtraukums, divu lapu garš tulkojums.

Akuzatīva lietošanā latviešu valodā mēdz būt arī vairākas raksturīgas kļūdas – konstrukcijās ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē. Ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē saistās lietvārda nominatīvs. Savukārt, ja ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē saistīts cits darbības vārds nenoteiksmē, lietvārds lietojams akuzatīvā: jātulko iesniegtie projekti – jāturpina tulkot iesniegtos projektus.

MAN INTERESĒ VAI MANI INTERESĒ?

Skrivanek Baltic valodas padoms "Man interesē" pret "Mani interesē"

Bieži dzirdam gan „man interesē sports”, gan „mani interesē sports”. Kā pareizi?

Uzziniet atbildi šajā latviešu valodas padomā!