Scroll Top

KAS IR DATĪVS? DATĪVA LOCĪJUMA PIEMĒRI.

Termins datīvs ir aizgūts no latīņu valodas cāsus datīvus (dāvināšanas locījums). Dionīsijs Trakss savā grāmatā “Gramatikas māksla” datīvu apzīmēja kā epistaltikḗ no darbības vārda epistéllō (sūtīt uz), kas cieši saistīts ar vārdu epistolē (vēstule). Valodām gadsimtiem mainoties un attīstoties, vairākas valodas ir zaudējušas dažas locījuma formas vai tās ir saplūdušas savā starpā. Piemēram – vecajā angļu valodā sākotnēji pastāvēja datīva locījums, taču jau viduslaikos datīvs tika apvienots ar akuzatīva locījumu, kas tiek dēvēts par objektīvu locījumu. Datīva locījumu teikumā veido, izmantojot prievārdus vai vietniekvārdus. Vācu valodā datīva locījumu veido, izmantojot artikulus, prievārdus, kā arī atsevišķos gadījumos lietvārdiem pievieno galotni. Mūsdienu grieķu valodā datīva locījums netiek lietots, izņemot arhaiskos izteicienos. Latviešu valodā datīvs norāda, ka kaut kas tiek dots. Tas atbild uz jautājumu − kam? Gan lietuviešu, gan latviešu valodai ir spēcīgi izteikta locījumu sistēma. Latviešu valodas lietvārdi ļoti labi saglabā indoeiropiešu valodu datīva locījuma formu, īpašības vārdu galotnes tiek pielāgotas lietvārdu galotnēm. Galotne -s datīva formā tiek atmesta, vienīgi tā saglabājas personu vietniekvārdiem daudzskaitlī – mums, jums. Latviešu valodā datīvs piemīt lietvārdiem, izņemot nelokāmos lietvārdus un atgriezeniskos lietvārdus. Tāpat datīva locījuma forma tiek lietota ar īpašības vārdiem, vietniekvārdiem un skaitļa vārdiem. Ceturtās un piektās deklinācijas lietvārdiem datīva galotne atšķiras atkarībā no lietvārda dzimtes.

Datīva nozīmes latviešu valodā:

Adverbāls datīvs:

  • Objekta nozīme – darbības adresāts; netiešais objekts attiecībā pret akuzatīvu kā tiešo objektu – jautāt tulkam, palīdzēt korektorei, nosūtīt tulkotājam; darbības mērķis vai nolūks – nodot tulkojumu redaktūrai, sūtīt pieteikumu valodu kursiem;
  • Subjekta nozīme – parasti vajadzības izteiksmē: viņam ir jātulko konference, angļu valodas kursiem ir jāsākas rudenī;
  • Piederības nozīme – man ir tulkojums, mūsu tulkiem ir laba izglītība, vasaras nometnei ir nepieciešams pieteikums;
  • Stāvokļa izjutēja nozīme – tulcei bieži sāp galva, korektoram ir grūti.

Adnomināls datīvs – jautājums tulkam, ticība tulkošanas birojam.

EGLĒM VAI EGĻIEM?

Skrivanek Baltic valodas padoms "Eglēm" pret "Egļiem"

ielūgumu, kas adresēts Eglēm vai Egļiem? Kā pareizi?

Uzziniet atbildi šajā latviešu valodas padomā!