Tulkojumi un citi valodu risinājumi
poļu valodā

1

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM NO/UZ POĻU VALODU:

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS? MEKLĒJIET VALODU RISINĀJUMU? NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

VALODU KOMBINĀCIJAS:

latviešu–poļu; poļu–latviešu; igauņu–poļu; poļu–igauņu; lietuviešu–poļu; poļu–lietuviešu; krievu–poļu; poļu–krievu; angļu–poļu; poļu–angļu; ukraiņu–poļu; poļu–ukraiņu; čehupoļu; poļu–čehu; vācupoļu; poļu–vācu; spāņupoļu; poļu–spāņu; frančupoļu; poļu–franču; itāļupoļu; poļu–itāļu; dāņupoļu; poļu–dāņu; zviedrupoļu; poļu–zviedru; norvēģupoļu; poļu–norvēģu; somupoļu; poļu–somu u. c.

POĻU VALODA FAKTOS

Poļu valodā pārsvarā runā Austrumeiropas reģionā. Tā pieder pie indoeiropiešu valodu saimes baltu-slāvu valodu grupas. Poļu valoda ir valsts valoda Polijā, bet kā mazākumtautības valodu to lieto Baltkrievijā, Čehijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Rumānijā, Ukrainā un citās valstīs.

Kopumā poļu valodu prot aptuveni 50 miljoni cilvēku – 38 miljoni Polijas iedzīvotāju un apmēram 12 miljoni runātāju Apvienotajā Karalistē, ASV, Baltkrievijā, Čehijā, Latvijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā, Ukrainā un citviet. Tā ir dzimtā valoda aptuveni 45 miljoniem cilvēku un ierindojas starp 10 lielākajām valodām Eiropā un 25 lielākajām valodām pasaulē.

Poļu valoda ir radniecīga čehu un slovāku valodai. Šīs valodas saknes meklējamas seno rietumslāvu dialektos – tos ap 10. gadsimtu lietoja poļanu ciltis Lielpolijas teritorijā un visļanu ciltis, kas apdzīvoja Mazpolijas teritoriju.

Nav iespējams skaidri noteikt, kurš dialekts bijis visnozīmīgākais modernās poļu valodas izveidē, jo valodas tapšana ir bijusi nesaraujami saistīta ar valstiskuma ģenēzi – mainoties valsts centram, secīgi mainījās arī poļu valodas attīstības centrs (Gņezno, Poznaņa, Krakova).

Poļu valodā izšķir četrus dialektus: Lielpolijas, Mazpolijas, Mazūrijas un Silēzijas. Pašlaik dzīvs ir tikai Silēzijas dialekts, kuru daļa lietotāju vēlas atzīt par patstāvīgu reģionālo valodu. Pārējo dialektu īpatnības dzirdamas tikai lauku apvidos, izņemot Podhales izloksni, kurā runā Tatru apkaimē, un kašūbu – Pomožes iedzīvotāju – valodu, kas atzīta par atsevišķu reģionālo valodu.

Mūsdienu poļu literārā valoda radusies ap 16. gadsimta vidu, kad lielu artavu šajā procesā ieguldīja dzejnieki un rakstnieki Bernats no Ļubļinas (Biernat z Lublina), Jans Kohanovsks (Jan Kochanowski), Nikolajs Rejs (Mikołaj Rej) un Pjotrs Skarga (Piotr Skarga).

Poļu valodā ir daudz aizguvumu no čehu, franču, itāļu, ivrita, krievu, latīņu, vācu un citām valodām.

Interesanta un bagātīga ir poļu valodas skaitļa vārdu sistēma. Tiem piemīt dzimte, un tie ir lokāmi. Tāpat kā latviešu valodā, arī poļu valodā ir pamata, kārtas skaitļa vārdi, daļskaitļi un saliktie skaitļa vārdi, bet papildus šīm kategorijām izdala arī kopuma un daudzkārtīgus skaitļa vārdus.

Poļu valodā izmanto latīņu alfabētu, kurā ir 32 burti.

Šajā valodā ir diezgan maz patskaņu un salīdzinoši daudz līdzskaņu, jo īpaši šņāceņu. Patskaņi netiek dalīti īsajos un garajos. Valodai raksturīgi daudzzilbju vārdi ar uzsvērtu trešo zilbi. Teikuma uzbūvi raksturo diezgan brīva vārdu kārtība.

Senākais rakstu piemineklis saglabājies no 1136. gada – kāds personvārdu un vietvārdu saraksts.

Pirmā izdotā grāmata – Bībeles tulkojums no latīņu valodas poļu valodā 1561. gadā.

Poļu valodas kods: ISO 639-1: pl.

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2020. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

NOZARES, KURĀS VISBIEŽĀK VEIKTI TULKOJUMI POĻU VALODĀ:

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

Noskaidro cenu vai uzdod jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


  X
  Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

   (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


   X
   SAZINĀTIES