Tulkojumi un citi valodu risinājumi
somu valodā

1

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM NO/UZ SOMU VALODU:

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS? MEKLĒJIET VALODU RISINĀJUMU? NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

VALODU KOMBINĀCIJAS:

latviešu–somu; somu–latviešu; igauņu–somu; somu–igauņu; lietuviešu–somu; somu–lietuviešu; krievu–somu; somu–krievu; poļu–somu; somu–poļu; ukraiņu–somu; somu–ukraiņu; čehu–somu; somu–čehu; vācu–somu; somu–vācu; spāņu–somu; somu–spāņu; franču–somu; somu–franču; itāļu–somu; somu–itāļu; dāņu–somu; somu–dāņu; zviedru–somu; somu–zviedru; norvēģu–somu; somu–norvēģu; angļu–somu; somu–angļu u. c.

SOMU VALODA FAKTOS

Somu valoda pieder somugru valodu saimes Baltijas jūras somu valodu grupai. Tā ir valsts valoda Somijā un ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Somu valoda ir mazākumtautību valoda Zviedrijā.

Pasaulē ir ap 5,23 miljoni somu valodas runātāju – ASV, Igaunijā, Krievijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā.

Somu valoda ir radniecīga igauņu un lībiešu valodām, tai ir divas izlokšņu grupas – rietumu un austrumu izloksnes, ko sīkāk iedala septiņās apakšgrupās. Somu literārās valodas pamatā ir rietumu dialekts.

Somu valodas attīstību ietekmēja Somijas vēsturiskā situācija. No 13. gadsimta līdz pat 1809. gadam, kad tagadējās valsts teritorija atradās Zviedrijas Karalistes sastāvā, bija vērojama spēcīga zviedru valodas ietekme, savukārt laikā, kad teritorija bija Krievijas impērijas daļa, valodā ieviesās daudz rusicismu. Pēc somu tautas atmodas, jo īpaši 19. gadsimta 20.–40. gados, bija vērojams somu literatūras uzplaukums – tika uzrakstīta pirmā somu valodas gramatikas grāmata, nodibināta Somu literātu biedrība un veidotas vārdnīcas.

Valsts valodas statuss somu valodai Somijā piešķirts 1863. gadā, taču vēl 20. gadsimta sākumā, piemēram, veikalos pārdevēji cilvēkus uzrunāja zviedriski.

Senākie rakstības pieminekļi ir saglabājušies no 13. gadsimta: tie ir manuskripti. Pirmā iespiestā grāmata Somijā izdota 1543. gadā – tā ir M. Agrikolas (M. Agricola) izveidotā „Ābece”. Līdz pat 19. gadsimta vidum izdotas galvenokārt reliģiska satura grāmatas.

Somu valodā vērojams plašs sarunvalodas lietojums, jo īpaši izplatīts ir tā sauktais galvaspilsētas slengs (stadin slangi). Interesanti, ka šajā slengā runā ne tikai jaunieši, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki. Slengu īpaši ietekmē valodas ekonomijas princips – tendence saīsināt vārdus, turklāt īsās vārdu formas lieto gan sarunvalodā, gan rakstos. Vērojama tendence sarunvalodas dominantei – tā pārņem literāro valodu. Slenga vārdus mēdz izmantot pat pasniedzēji lekcijās.

Literāro valodu Somijā lieto izglītības jomā (piemēram, oficiālās uzrunās), plašsaziņas līdzekļos, kā arī valsts pārvaldē.

Somu valodā lieto latīņu alfabētu. Izruna un rakstība ir diezgan līdzīgas, lielākoties vienam burtam atbilst viena skaņa. Visi patskaņi ir gan īsi, gan gari. Pagarināti var izrunāt arī visus līdzskaņus, izņemot d, v un j. Skaņas pagarinājumu rakstos apzīmē ar divkāršu burta lietojumu.

Galvenais vārda uzsvars vienmēr ir uz pirmās zilbes. Šo pašu principu somi ievēro arī svešvārdos. Teikumiem parasti ir krītoša intonācija, un arī jautājuma teikumos nav kāpjošas intonācijas.

Valodai raksturīgs liels patskaņu un divskaņu lietojuma īpatsvars, kopā ir 16 divskaņi. Lietvārdiem ir bagātīga locījumu sistēma – 15 locījumi, taču nav dzimtes kategorijas. Nav artikulu un kārtu. Somu valodā ir tikai viena deklinācija. Piederību izsaka nevis ar piederības vietniekvārdiem, bet ar īpašiem piederības piedēkļiem. Darbības vārdiem ir tikai viena konjugācija.

Somu valodas vārdu krājumā ir daudz aizguvumu no baltu, ģermāņu un slāvu valodām. Lai gan šķiet, ka somi negrib lietot svešvārdus un daudzu internacionālismu vietā rada savus vārdus, mūsdienu somu valodā tomēr ir daudz anglicismu un amerikānismu. Zinātnieki šo tendenci izskaidro ar jauniešu lielo interesei par ASV popkultūru.

Valodas kods ISO 639-1: fi

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2020. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

NOZARES, KURĀS VISBIEŽĀK VEIKTI TULKOJUMI SOMU VALODĀ:

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

Noskaidro cenu vai uzdod jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


  X
  Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

   (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


   X
   SAZINĀTIES