Tulkojumi un citi valodu risinājumi
somu valodā

1

Meklējiet valodu risinājumus somu valodā? Sazinieties ar mums!

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)

  Kvalitātes un konfidencionalitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

  Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

  99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

  Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

  Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

  Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

  RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM NO/UZ SOMU VALODU:

  SOMU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

  latviešu–somu; somu–latviešu; igauņu–somu; somu–igauņu; lietuviešu–somu; somu–lietuviešu; krievu–somu; somu–krievu; poļu–somu; somu–poļu; ukraiņu–somu; somu–ukraiņu; čehu–somu; somu–čehu; vācu–somu; somu–vācu; spāņu–somu; somu–spāņu; franču–somu; somu–franču; itāļu–somu; somu–itāļu; dāņu–somu; somu–dāņu; zviedru–somu; somu–zviedru; norvēģu–somu; somu–norvēģu; angļu–somu; somu–angļu u. c.

  SOMU VALODA FAKTOS

  Somu valoda pieder somugru valodu saimes Baltijas jūras somu valodu grupai. Tā ir valsts valoda Somijā un ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Somu valoda ir mazākumtautību valoda Zviedrijā.

  Pasaulē ir ap 5,23 miljoni somu valodas runātāju – ASV, Igaunijā, Krievijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā.

  Somu valoda ir radniecīga igauņu un lībiešu valodām, tai ir divas izlokšņu grupas – rietumu un austrumu izloksnes, ko sīkāk iedala septiņās apakšgrupās. Somu literārās valodas pamatā ir rietumu dialekts.

  Somu valodas attīstību ietekmēja Somijas vēsturiskā situācija. No 13. gadsimta līdz pat 1809. gadam, kad tagadējās valsts teritorija atradās Zviedrijas Karalistes sastāvā, bija vērojama spēcīga zviedru valodas ietekme, savukārt laikā, kad teritorija bija Krievijas impērijas daļa, valodā ieviesās daudz rusicismu. Pēc somu tautas atmodas, jo īpaši 19. gadsimta 20.–40. gados, bija vērojams somu literatūras uzplaukums – tika uzrakstīta pirmā somu valodas gramatikas grāmata, nodibināta Somu literātu biedrība un veidotas vārdnīcas.

  Valsts valodas statuss somu valodai Somijā piešķirts 1863. gadā, taču vēl 20. gadsimta sākumā, piemēram, veikalos pārdevēji cilvēkus uzrunāja zviedriski.

  Senākie rakstības pieminekļi ir saglabājušies no 13. gadsimta: tie ir manuskripti. Pirmā iespiestā grāmata Somijā izdota 1543. gadā – tā ir M. Agrikolas (M. Agricola) izveidotā „Ābece”. Līdz pat 19. gadsimta vidum izdotas galvenokārt reliģiska satura grāmatas.

  Somu valodā vērojams plašs sarunvalodas lietojums, jo īpaši izplatīts ir tā sauktais galvaspilsētas slengs (stadin slangi). Interesanti, ka šajā slengā runā ne tikai jaunieši, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki. Slengu īpaši ietekmē valodas ekonomijas princips – tendence saīsināt vārdus, turklāt īsās vārdu formas lieto gan sarunvalodā, gan rakstos. Vērojama tendence sarunvalodas dominantei – tā pārņem literāro valodu. Slenga vārdus mēdz izmantot pat pasniedzēji lekcijās.

  Literāro valodu Somijā lieto izglītības jomā (piemēram, oficiālās uzrunās), plašsaziņas līdzekļos, kā arī valsts pārvaldē.

  Somu valodā lieto latīņu alfabētu. Izruna un rakstība ir diezgan līdzīgas, lielākoties vienam burtam atbilst viena skaņa. Visi patskaņi ir gan īsi, gan gari. Pagarināti var izrunāt arī visus līdzskaņus, izņemot d, v un j. Skaņas pagarinājumu rakstos apzīmē ar divkāršu burta lietojumu.

  Galvenais vārda uzsvars vienmēr ir uz pirmās zilbes. Šo pašu principu somi ievēro arī svešvārdos. Teikumiem parasti ir krītoša intonācija, un arī jautājuma teikumos nav kāpjošas intonācijas.

  Valodai raksturīgs liels patskaņu un divskaņu lietojuma īpatsvars, kopā ir 16 divskaņi. Lietvārdiem ir bagātīga locījumu sistēma – 15 locījumi, taču nav dzimtes kategorijas. Nav artikulu un kārtu. Somu valodā ir tikai viena deklinācija. Piederību izsaka nevis ar piederības vietniekvārdiem, bet ar īpašiem piederības piedēkļiem. Darbības vārdiem ir tikai viena konjugācija.

  Somu valodas vārdu krājumā ir daudz aizguvumu no baltu, ģermāņu un slāvu valodām. Lai gan šķiet, ka somi negrib lietot svešvārdus un daudzu internacionālismu vietā rada savus vārdus, mūsdienu somu valodā tomēr ir daudz anglicismu un amerikānismu. Zinātnieki šo tendenci izskaidro ar jauniešu lielo interesei par ASV popkultūru.

  Valodas kods ISO 639-1: fi

  [sc name=”somu”]