Tulkojumi un citi valodu risinājumi
dāņu valodā

1

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM NO/UZ DĀŅU VALODU:

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS? MEKLĒJIET VALODU RISINĀJUMU? NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

VALODU KOMBINĀCIJAS:

latviešu–dāņu; dāņu–latviešu; igauņu–dāņu; dāņu–igauņu; lietuviešu–dāņu; dāņu–lietuviešu; krievu–dāņu; dāņu–krievu; poļu–dāņu; dāņu–poļu; ukraiņu–dāņu; dāņu–ukraiņu; čehu–dāņu; dāņu–čehu; vācu–dāņu; dāņu–vācu; spāņu–angļu; dāņu–spāņu; franču–dāņu; dāņu–franču; itāļu–dāņu; dāņu–itāļu; angļu–dāņu; dāņu–angļu; zviedru–dāņu; dāņu–zviedru; norvēģu–dāņu; dāņu–norvēģu; somu–dāņu; dāņu–somu u. c.

DĀŅU VALODA FAKTOS

Dāņu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes ziemeļģermāņu valodu grupai. Tā ir valsts valoda Dānijā, Farēru (Fēru) Salās, Eiropas Savienībā un Ziemeļu Padomē. Līdz 2009. gadam tā bija valsts valoda arī Grenlandē. Dāņu valodā runā arī Vācijas federālajā zemē Šlēsvigā-Holšteinā, kur tai ir mazākumtautības valodas statuss. Šo valodu saziņā lieto arī kopienas ASV, Argentīnā un Kanādā.

Tā ir radniecīga zviedru un norvēģu valodai. Būtiskākās atšķirības vērojamas vārdu izrunā, piemēram, dāņu valodā daudzus līdzskaņus mēdz neizrunāt. Tajā, tāpat kā citās skandināvu valodās, ir jaušama liela lejasvācu valodas ietekme – aptuveni trešdaļa dāņu valodas vārdu aizgūti no lejasvācu valodas.

Kopējais dāņu valodas runātāju skaits lēšams ap 5,6 miljoniem. Kā obligātu mācību priekšmetu dāņu valodu apgūst skolās Farēru Salās, Grenlandē un Islandē. Aptuveni 15–20% Grenlandes iedzīvotāju runā dāņu valodā.

Dāņu valoda ir cēlusies no sennorvēģu valodas austrumu grupas dialekta, tādēļ līdz pat aptuveni 12. gadsimtam dāņiem un norvēģiem bijusi kopīga valoda. Līdz 1814. gadam dāņu valoda bija valsts valoda arī Norvēģijā.

Senākie rakstības pieminekļi rūnu rakstu veidā saglabājušies no aptuveni 250. gadiem. Vecākie manuskripti saglabājušies no 13. gadsimta – tas ir Gesta Danorum, kas vēsta par pirmajiem Dānijas monarhiem. Pirmā grāmata iespiesta 1495. gadā, bet Bībeli Dānijā izdeva 1550. gadā.

Dāņu alfabētu veido 28 burti. Papildus latīņu alfabēta burtiem dāņu valodā ir vēl Æ, Ø, Å.

Mūsdienās izšķir trīs dialektus, kurus sīkāk iedala aptuveni 30 izloksnēs. Ir salu dialekts (Ømål), Bornholmas dialekts (Bornholmian) un Jitlandes dialekts (Jysk).

Dāņu valodā izšķir krītošo, stiepto un kāpjošo intonāciju. To lietojumu nosaka dialekts vai arī runātāja subjektīvie ieskati. Atšķirībā no latviešu valodas, kur ar kāpjošo intonāciju izsaka jautājumu, dāņu valodā ar tās palīdzību runātājs pauž sašutumu.

Lietvārdiem dāņu valodā ir divas dzimtes – kopdzimte un nekatrā dzimte. Lielākā daļa lietvārdu ir kopdzimtes vārdi. Kopdzimte veidojusies vēsturiskā ceļā, pamazām saplūstot sieviešu un vīriešu dzimtēm.

Dāņu valodā izmanto noteiktos un nenoteiktos artikulus, bet ar lietvārdiem, kas apzīmē profesiju vai tautību, artikulus parasti nelieto.

Lietvārdam locījuma galotne ir tikai ģenitīva formā, pārējos locījumus veido, izmantojot konstrukcijas ar prievārdiem.

Īpašības vārdi dāņu valodā nav lokāmi. Darbības vārdiem nav personas un skaitļa, bet ir trīs galvenās formas: nenoteiksme, vienkāršās pagātnes forma un pagātnes divdabis. No šīm formām darina pārējās darbības vārdu formas, pievienojot galotnes un palīgvārdus.

Interesanti, ka dāņu valodā, izsakot skaitu, vienus sauc pirms desmitiem.

Dāņu valodas sintakse nosaka, ka teikumā vienmēr jābūt teikuma priekšmetam un izteicējam, vienīgais izņēmums ir tad, ja darbības vārds ir pavēles izteiksmē.

Vārdu kārtība teikumos ir stingri noteikta. Vienā teikumā nekad netiek izmantots vairāk kā viens noliegums.

Valodas kods ISO 639-1: da

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2020. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

NOZARES, KURĀS VISBIEŽĀK VEIKTI TULKOJUMI DĀŅU VALODĀ:

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

Noskaidro cenu vai uzdod jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


  X
  Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

   (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


   X
   SAZINĀTIES