Tulkojumi un citi valodu risinājumi
čehu valodā

1

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM NO/UZ ČEHU VALODU:

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS? MEKLĒJIET VALODU RISINĀJUMU? NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

VALODU KOMBINĀCIJAS:

latviešu–čehu; čehu–latviešu; igauņu–čehu; čehu–igauņu; lietuviešu–čehu; čehu–lietuviešu; krievu–čehu; čehu–krievu; poļu–čehu; čehu–poļu; ukraiņu–čehu; čehu–ukraiņu; angļu–čehu; čehu–angļu; vācu–čehu; čehu–vācu; spāņu–čehu; čehu–spāņu; franču–čehu; čehu–franču; itāļu–čehu; čehu–itāļu; dāņu–čehu; čehu–dāņu; zviedru–čehu; čehu–zviedru; norvēģu–čehu; čehu–norvēģu; somu–čehu; čehu–somu u. c.

ČEHU VALODA FAKTOS

Čehu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes slāvu valodu grupai, un pasaulē ir aptuveni 11,5 miljoni šīs valodas runātāju. Tā ir senākā no slāvu valodām. Čehu valoda ir valsts valoda Čehijā, un tajā runā arī ASV, Austrijā, Kanādā, Slovākijā un Vācijā. Čehu valoda ir viena no 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Čehijā šajā valodā runā 96% iedzīvotāju.

Čehu valodai ir trīs galvenās izlokšņu grupas – čehu, haniešu un lahu izloksnes, ko sīkāk iedala vairākās apakšgrupās. Izdala četrus dialektus: Bohēmijas, Cešinas Silēzijas (tajā runā Polijas dienvidos, un to mēdz uzskatīt arī par poļu valodas dialektu, kam ir spēcīga čehu valodas ietekme), Morāvijas un Silēzijas dialektu.

Čehu valodas pirmsākumi meklējami ap 10. gadsimtu, kad tā, tāpat kā citas slāvu valodas, sāka veidoties no kopējās seno slāvu pirmvalodas.

Līdz 13. gadsimta beigām čehi lietoja latīņu alfabētu bez jebkādām modifikācijām, taču, kad tekstu apjomi palielinājās, tika izstrādāta rakstības sistēma, kas precīzāk apzīmēja čehu valodai raksturīgās skaņas – tādas, kurām nav ekvivalentu latīņu alfabētā. Tās ieviesa 15. gadsimta sākumā. Vairākus gadsimtus paralēli izmantoja gan digrāfus (burtu pārus, kuri apzīmē vienu skaņu), gan burtus ar diakritiskajām zīmēm. Diakritisko zīmju sistēma ir sastopama arī mūsdienu čehu valodā, bet vienīgais digrāfs, kas saglabājies, ir -ch.

Čehu literārā valoda veidojusies 14.–16. gadsimtā uz Vidusčehijas jeb Prāgas izloksnes pamata, bet 18. gadsimtā tā piedzīvoja straujāku attīstības posmu un izveidojās tāda, kādu to pazīstam mūsdienās.

Pirmā grāmata čehu valodā iespiesta jau 1468. gadā, un tā ir arī pati pirmā slāvu valodā izdotā grāmata. Pirmā gramatikas grāmata izdota 1533. gadā. 17. gadsimtā pēc reformācijas kustības apspiešanas Čehijā rakstos atkal par noteicošo kļuva latīņu valoda. Tika iznīcinātas iespiestās grāmatas čehu valodā, slepus izdotie teksti tika pārrakstīti manuskriptos.

Vēsturisku apsvērumu dēļ mūsdienu Čehijas Republikas tiesību akti ietver samērā striktu valodas likumu – Čehijā gan oficiālā, gan plašsaziņas līdzekļu saziņa notiek tikai čehu valodā. Ir izstrādātas efektīvas čehu valodas mācību programmas iebraucējiem, un tās tiek par simbolisku samaksu piedāvātas visās lielākajās pilsētās. Tikai dažās valsts augstskolās un tikai atsevišķās fakultātēs (dabas un tehnisko zinātņu jomā) ir iespējams mācīties angļu valodā.

Čehu literārā valoda ievērojami atšķiras no sarunvalodas. Rakstības pamatā ir latīņu valodas alfabēts, kurā iekļautas 42 grafēmas, tostarp burti ar diakritiskajām zīmēm. Čehu pareizrakstība pamatos ir fonētiska – katrai skaņai atbilst viens noteikts burts. Alfabētā ietilpst: A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž. Divkāršos līdzskaņus vārda vidū čehi izrunā īsi, piemēram, Anna [ana]. Dažu čehu valodas vārdu izruna svešzemniekiem ir ļoti apgrūtināta līdzskaņu sablīvējumu dēļ. Šai valodai ir attīstīta deklināciju un konjugāciju sistēma, vārdu kārtība teikumā ir diezgan brīva.

Lietvārdiem ir dzimte, skaitlis un locījums. Čehu valodā ir trīs dzimtes: nekatrā, sieviešu un vīriešu dzimte. Ir divi skaitļi – daudzskaitlis un vienskaitlis. Locījumi ir septiņi: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, vokatīvs, lokatīvs, instrumentālis. Dažiem lietvārdiem ir tikai vienskaitļa forma, dažiem – daudzskaitļa, bet dažiem lietvārdiem (galvenokārt ķermeņa daļu nosaukumiem, kuri ir pa pāriem) ir saglabājušās senā divskaitļa formas paliekas.

Čehu valodā izšķir cietā un mīkstā paveida lietvārdus. Pie cietajiem lietvārdiem galvenokārt pieder tādi, kuriem sakne beidzas ar cietu līdzskani, bet pie mīkstajiem pieder tādi, kuriem sakne beidzas ar mīksto līdzskani. Vīriešu dzimtes lietvārdus loka atšķirīgi – izdala lietvārdus, kas apzīmē dzīvas būtnes, un lietvārdus, kuri nosauc priekšmetus.

Aizguvumus čehu valodā parasti pielāgo – loka pēc šīs valodas locīšanas principiem. Īpašības vārdiem veido trīs salīdzināmās pakāpes; īpatnēji, ka vispārāko pakāpi lieto, lai izteiktu arī kādas īpašības pamazinājumu.

Akcents čehu valodā ir pastāvīgs, un vienmēr tiek uzsvērta pirmā zilbe. Vairākzilbju vārdos lieto palīgakcentu, uzsverot nepāra zilbes. Ir daži izņēmuma vārdi, kuriem nekad nav akcenta, – personu vietniekvārda īsajām formām un palīgdarbības vārda „būt” formām.

Čehu un slovāku valodu zinātāji savā starpā var saprasties bez grūtībām, jo šīs valodas ir ļoti līdzīgas.

Valodas kods ISO 639-1: cs

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2020. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

NOZARES, KURĀS VISBIEŽĀK VEIKTI TULKOJUMI ČEHU VALODĀ:

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

Noskaidro cenu vai uzdod jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


  X
  Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

   (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)


   X
   SAZINĀTIES